State

Saturday, November 28, 2009

State нь таньд dynamic форм хийх бололцоог олгоно. State-г тайлбарлахаасаа өмнө хэдэн зүйл дурьдая. Та XHTML болон Flash-н хэдэн ойлголтыг мэдэж байх хэрэгтэй. Товч тайлбарлая.

Уламжлалт вебүүдэд хуудаснаас хуудсанд ч юмуу эсвэл hyperlinks ашиглан шилжилт хийдэг байсан. Энд систем их хугацаа зарцуулна. Энэ их ашиггүй зүйл юм. Хэрэглэгч click хийх болгонд серверлүү хүсэлт явах юм.

Flash-н хувьд бол хуудас хооронд шилжихдээ timeline эсвэл scene ашигладаг. Өмнөх хувилбарууд дээр бол frame гэж нэрлэгддэг байсан.

Flex харин page to page-г яаж хийх вэ? ViewStack ба Linkbar ашиглан page to page хийж болно.

Энэ хаягаас state-н жишээ харж болно.

0 comments:

Post a Comment

Adobe Flash

ImageHost.org

Adobe Flex

ImageHost.org

Adobe Flash Catalyst

ImageHost.org

  © Blogger templates

Back to TOP