Adobe Flex Builder 3.0

Thursday, October 29, 2009

Шинээр project үүсгэх File->New->Flex Project
Таны үүсгэсэн программ .mxml төрөлтэй файлд байх бөгөөд bin-debug фолдерт compile-н үр дүнд гарсан .swf файл байна. 

http://examples.adobe.com/flex
http://examples.adobe.com/flex3/componentexplorer/explorer.html
http://www.adobe.com/devnet/flex
http://flex.org гэх хаягуудаар ороод жишээ программ FLEX талаар өөр дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно.

Энэ хүртэл Adobe Flex 3.0 талаар жижиг сажиг мэдээлэл орууллаа. Дараагийн удаа программын жишээ оруулах болно.

Read more...

MXML and ActionScript 3.0

Wednesday, October 21, 2009

MXML

Хэрвээ та XHTML-тэй ажиллаж байсан мөн XML-тэй ажиллаж байсан бол таньд MXML-тэй ажиллахад ямар нэгэн асуудал байхгүй. MXML нь XML дээр суурилсан юм. XML гэдэг нь бүтэцлэгдсэн хэл юм. Энэ нь мод бүтэцтэй юм.

Read more...

RIA тухай:

Saturday, October 17, 2009

RIA тухай ярихаасаа өмнө хэдэн зүйл дурьдая. Бид browser-н url дээр та хаягаа бичиж өгдөг. Энэ бол мэдээж хүсэлт. Тэгээд тухайн вебийн үндсэн хуудсыг танд илгээнэ. Үүнийг router нь microsecond хурдтайгаар (1/1000000) дамжуулна. Дэлхийн аль ч өнцгөөс хүсэлтүүд ирж болно. Таны хүсэлтэнд HTML ирэх ба үүнийг browser харуулах болно. Хэрэв таны авах хүсэлт өгөдлийн бааз дээр байгаа бол web server маань мэдээллийг application server рүү илгээнэ (ColdFusion, JSP, ASP, ASP.NET, PHP) application server маань database server рүү хандана. Дараа нь database server маань өгөгдлийг application server рүү илгээнэ. Application server маань HTML боловруулан web server рүү өгөгдлийг илгээнэ. Ингээд л таны илгээсэн хүсэлтийн хариу browser дээр чинь гарах болно. Энэ технологи нь хурдан шуурхай ажилладаг. Гэвч нэг асуудал байдаг. Энэ нь бидний хүсэлт болгонд процесс дахин шинээр үүсдэг. Энэ бол тийм сайн ажиллагаа биш юм.

Хүмүүс Internet applicaton дээр ажиллахдаа word дээр ажиллаж байгаа юм шиг л амар ажиллахыг хүсдэг. Иймдээ ч RIA технологи гарах болсон байх.


Read more...

FLEX vs AJAX

Wednesday, October 7, 2009


 
FLEX vs AJAX diagram

Хэрэв та FLEX, AJAX хоёрын харьцуулсан матрицыг харахыг хүсвэл google-рүү (Google гэдэг нь зөвхөн мэргэжилийн хүрээнд мэддэг "Гугол" гэх 10 бүхий математикийн тоон утгыг илэрхийлдэг гэнэ) ороод FlexVsAJAXFriendsOrFoes.pdf гээд хайхад л болно.

FLEX-р программ хийх амархан уу?

Миний хувьд сурахад амархан гэж хэлмээр байна. Веб хийхэд дизайны тал дээр жаахан асуудал байдаг л даа. Гэхдээ YUI, Dojo, EXTJS, MochKit, JQuery гэх мэт олон JS framework байдаг. Эдгээрийг ашиглахад их л хялбар санагддаг. Харин Flex бүр ч хялбар санагдсан.

FLEX-р ямар программ хийвэл зохиомжтой вэ?

• RIA app
• Interactive app
• Video and Audio playback, Camera болон Microphone - той ажиллахад
• Animation
• Өвөрмөц дизайнтай аpp хийх гэж байгаа бол

Дараагийн удаа RIA-н талаар мэдээлэл оруулна. За түр баяртай.

Read more...

Adobe Flash

ImageHost.org

Adobe Flex

ImageHost.org

Adobe Flash Catalyst

ImageHost.org

  © Blogger templates

Back to TOP