Flex 4-т гарсан 10 өөрчлөлт

Thursday, July 15, 2010

1. Adobe catalyst-тай нэгдсэн орчинг бий болгосон.
Flex 4-г хөгжүүлэгчдийн анхны зорилго нь Adobe catalyst-тай нэгдсэн орчинг бий болгох байсан. Аdobe catalyst-г товч тайлбарлахад: RIA-г код бичихгүйгээр үүсгэх Adobe-н шинэ дизайн гаргах хэрэгсэл юм.
Аpplication хөгжүүлэгч болон дизайнерууд нь хоорондоо ялгаатай ажил хийдэг гэдгийг бид мэднэ. Харин Catalyst гарснаараа хөгжүүлэгч болон дизайнеруудын хоорондын хамтын ажиллагааг бий болгож чадсан.
Уламжлалт аргуудад энэ арга боломжтой байсан харин Catalyst гарснаараа дээд түвшинд хүргэж чадсан. Flex 4 дээр гарсан үндсэн өөрчлөлт нь Flex болон Catalyst-н нэгдсэн орчин юм.

Read more...

Adobe Flex 4.0 Final Release

Friday, June 25, 2010

ImageHost.org
2010 оны 3-р сарын 24нд Flex 4.0 албан ёсоор нээлтэй хийжээ. Flex 4.0 дээр server side тай холбогдон програм бичихэд их амар болсон байна. Өмнө нь AMF PHP, BLAZEDS-тэй холбоход өөрөө бичиж өгдөг байсан бол одоо визуал байдлаар холбодог болсон.

Read more...

Adobe Flash

ImageHost.org

Adobe Flex

ImageHost.org

Adobe Flash Catalyst

ImageHost.org

  © Blogger templates

Back to TOP