Android App Dev with JAVA

Sunday, February 19, 2012

Apple monopoly цаг нь өнгөрчээ. Google.s android.g гаргаснаас хойш nokia болон apple.n утаснуудаас бусад нь android.g aшиглах болсон. Android бол Linux юм. Энэхүү нээллтэй систем маш хурдацтай хөгжиж байна.

Аndroid дээр програм бичихэд юу мэдэж байвал зүгээр вэ?

  1. OOP
  2. Java
Аndroid дээр програм бичихэд юу шаардлагатай вэ?
  1. Java JDK
  2. Eclipse
  3. Android SDK
  4. Eclpse Plugin ADT (Android Development Tools)
eclipse.org, development.android.com

0 comments:

Post a Comment

Adobe Flash

ImageHost.org

Adobe Flex

ImageHost.org

Adobe Flash Catalyst

ImageHost.org

  © Blogger templates

Back to TOP